Zakres usługi

Mając na uwadze specyfikę obsługiwanego podmiotu, branży w której działa oraz  oczekiwań klienta tworzymy indywidualny i sprofilowany model współpracy w zakresie obsługi każdej firmy.

 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie komputerowym własnym lub klienta. Pracujemy między innymi w programach: RAKS, Raks SQL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum, SAP Business One, SAGE ERPX3, AS400, OCRA. Bierzemy udział we wdrożeniu systemów księgowych u klienta.
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i składanie ich do właściwych urzędów
 • Obsługę zwrotów VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do urzędu skarbowego i KRS
 • Sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP
 • Sporządzanie raportów dla klienta, w tym dla podmiotów z dużych grup kapitałowych notowanych na światowych giełdach (US GAAP, MSSF)
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych w tym sporządzanie prognoz finansowych
 • Analizę kosztów i pomoc w ich restrukturyzacji 
 • Monitoring należności i zobowiązań 
 • Współpracę z biegłymi rewidentami podczas audytów
 • Wyprowadzenie zaległości powstałych przed zawarciem umowy
 • Reprezentację klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli

Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.