Zakres usługi

1. Doradztwo podatkowe 

Celem usługi jest ograniczenie ryzyka finansowego obsługiwanych firm oraz optymalizacja podatkowa. Osiągamy to poprzez bieżący nadzór i doradztwo.

Usługa obejmuje:

 • optymalizację podatkową polegającą między innymi na właściwym wyborze formy działalności i opodatkowania
 • okresowe przeglądy podatkowe
 • kontrolę dostarczanych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa
 • stałe doradztwo w bieżących i planowanych przedsięwzięciach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych w ramach istniejącego prawa
 • zastępstwo w postępowaniach podatkowych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa


2. Doradztwo w zakresie prawa pracy 

Świadczona przez nas usługa ma na celu wybór optymalnej formy zatrudnienia pracowników a także pomoc przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów powstałych w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

Usługa obejmuje:

 • wybór optymalnej formy zawierania umów o pracę
 • doradztwo w zakresie alternatywnych form zatrudnienia w tym samozatrudnienie
 • pomoc w zakresie rozwiązywania umów o pracę


3. Doradztwo finansowe 

Celem usługi jest wykorzystanie zewnętrznego doradcy w procesie restrukturyzacji i obniżenia kosztów działania klienta.

Usługa obejmuje:

 • opracowanie kompleksowych programów obniżania kosztów
 • sporządzanie raportów zarządczych w formie uzgodnionej z klientem
 • budżetowanie i controling

Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.