• Reprezentacja Badesty w Radzie PHIG

  Dnia 27 marca 2014 roku w Warszawie odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Członków Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej. Przedstawiciele Firm Członkowskich Polsko – Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, w głosowaniu tajnym, wybrali Członków Rady PHIG na kadencję 2014-2016. W skład nowej Rady weszła m.in. Prezes biura rachunkowego Badesta Barbara Bajorek.

  08-04-2014więcej
 • Zmiany w Vat - samochody osobowe

  Od 1 kwietnia 2014 zmienią się zasady odliczania vat od zakupu, leasingu, eksploatacji pojazdów samochodowych.

  20-03-2014więcej
 • Solidarna odpowiedzialność nabyców towarów wrażliwych

  1 października 2013 roku weszły w życie przepisy regulujące solidarną odpowiedzialność z tytułu vat nabywcy towarów tzw. wrażliwych, do których  zaliczamy złoto, paliwa, wyroby stalowe.

  08-11-2013więcej
 • Bezpłatny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń TK

  Uprzejmie informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji uruchomiło Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP).

  08-10-2013więcej
 • Umowa o zakazie konkurencji

  W warunkach narastającej konkurencji coraz ważniejsze staje się odpowiednie zabezpieczenie pracodawcy przed działaniem konkurencyjnym pracowników, także po ustaniu zatrudnienia.

  23-08-2013więcej
1 2 3

Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.